F?menü

Az europai iskolagyümölcs-program

Szavazás

Az iskolagyümölcs-program keretein belül, jó lenne ha a fels?sök is részesülhetnének az almából?
 


Designed by:

Error
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 June 2011 07:01

 

Program bemutatása 2011/2012 tanévre vonatkozóan

 

A 2011/2012.-es tanévt?l európai uniós szinten is újraindul az iskolagyümölcs-program, amelyhez a 27 EU-tagállam közül 24 csatlakozott, köztük hazánk, Magyarország is. Brüsszel reményei szerint a rendszer segíthet a diákok egészségesebb étrendre nevelésében és abban, hogy minél kevesebb gyerek legyen túlsúlyos. Jelenleg 22 millióra becsülik a túlsúlyos iskolások számát az EU-ban, közülük több mint 5 millióan min?sülnek elhízottnak, és ez a létszám várhatóan minden évben négyszázezerrel fog emelkedni. Az egészségesebb táplálkozás nagymértékben segíthet a probléma megoldásában.

Az iskolaprogram el?nyös hatását növelni lehet, ha a gyümölcsosztást olyan tudatosító és oktatási intézkedések kísérik, amelyekb?l a gyermekek megtudhatják, miért fontos helyes táplálkozási szokásokat kialakítani. Az iskolagyümölcs-program célja, hogy helyes étkezési szokások kialakítására ösztönözze a fiatalokat, ?k ugyanis a tanulmányok szerint többnyire kés?bb is kitartanak e szokások mellett.

 


A program célja:

Az általános iskolák 1-4. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

Szállítók:

Zöldség-gyümölcs termel? csoportok és termel? szervezetek, a termel? szervezetek társulásai, valamint azok a termel?k, akik a program keretében szállítható termékek közül legalább egy termék termesztésére 2009-ben és 2010-ben területalapú támogatást kapott és rendelkeznek az MVH el?zetes jóváhagyásával.

illetve

Azok a szállítók, akik az MVH jóváhagyása alapján részt vehettek a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-programban, jogosultak szállítóként részt venni a 2011/2012. tanévi programban is, amennyiben megfelelnek az iskolagyümölcs rendeletben el?írt feltételeknek.

A program kedvezményezettjei:

A közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek.

A program id?tartama:

A program legalább 2, és legfeljebb 3 ún. teljesítési id?szakból áll.

a) 2011. szeptember 19-t?l november 30-ig (8 hét),

b) 2012. január 2-t?l március 16-ig (8 hét), és

c) 2012. április 2-t?l június 15-ig (8 hét) tart.

A program tartalma:

Hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag, de foglalkozási naponként legfeljebb 1 adag termék tanulónként (legfeljebb 200 Ft/hét/f? támogatási értékben az intézmények szempontjából térítésmentesen), valamint az egészséges étkezési szokásokat, ill. a gyümölcs- és zöldségágazatot érint? ismeretek fejlesztése érdekében végrehajtott kísér? intézkedés.

Kommunikáció:

Iskolagyümölcs-plakát elhelyezése a közoktatási intézmény f?bejáratánál (a program teljes id?tartama alatt kinn kell tartani a plakátot).

FELADATOK

Közoktatási intézmény:

- Megállapodás megkötése a szállítóval.

- A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.

- A termék kiosztása a tanulóknak (a közétkeztetést?l eltér? id?pontban).

- Legalább egy kísér? intézkedés végrehajtása (önállóan vagy a szállítóval közösen).

- Plakát elhelyezése a f?bejáratnál.

- Adminisztráció (a programban résztvev?, valamint a kísér? intézkedésben résztvev? tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségér?l); könyvelés.

- Selejtezési jegyz?könyv vezetése.

- Min?ségi kifogás esetén jegyz?könyv felvétele és az MVH értesítése.

- Közrem?ködés a program helyszíni ellen?rzése során.

- Kérésre a program értékelésében való közrem?ködés.

Szállító:

- A programban való részvétel jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVHhoz.

- Megállapodás megkötése a közoktatási intézménnyel.

- A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz.

- A közoktatási intézmény tájékoztatása a megállapodás MVH általi jóváhagyásáról/elutasításáról.

- A termék kiszállítása és átadása a közoktatási intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás).

- Közrem?ködés a kísér? intézkedés végrehajtásában (megállapodás alapján);

- Kommunikáció (plakát elkészíttetése és átadása a közoktatási intézménynek).

- Adminisztráció.

- Támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok.

Határid?k:

A program kezdete:

- leghamarabb 2011. szeptember 19.

A program vége:

- legkés?bb 2012. június 15.

A megállapodások megkötése kizárólag:

- 2011. június 07-tól 2010. július 7-ig

Az iskolagyümölcs-program keretein belül jogosult beszállítók listájának nyilvánosságra hozása.

- 2011. június 16-ig

Pályázathoz szükséges formanyomtatványok megjelenése.

- 2011. június 17-ig

Támogatási hatrozat megérkezése a szállítóhoz.

- 2011. szeptember 05.

Az iskolagyümölcs-programot népszer?sít? plakát elhelyezése az közoktatási intézmények f?bejáratánál az els? szállítást követ? 10 napon belül.

 

Lehetséges kísér? intézkedések:

a) Iskolagyümölcs-honlap (önállóan nem választható, csak más kísér? intézkedéssel együtt)

b) Tanulmányutak (tanulók részére)

c) Oktatási anyag és oktatási segédlet készítése/készíttetése és annak alkalmazása (egészséges táplálkozás)

d) Oktatás (gyümölcs- és zöldségágazat, egészséges táplálkozás)

e) Verseny, pályázat, jutalmak (apró ajándékok)

f) Kóstoltatás (legalább 4 gyümölcsöt és 4 zöldséget kell kóstoltatni; olyan termék nem szerepelhet benne, amelyet a tanulók támogatott termékként a tanév során kapnak; csak a közoktatási intézmény és a szállító közös felel?sségével választható)

 

 

Figyelem!

Az MVH az iskolagyümölcs-programban 2011/2012 tanévben részt venni jogosult beszállítók listája. Kérjük, hogy csak az e listában szerepl? beszállítókkal szíveskedjék megállapodást kötni, mivel az MVH csak a listán szerepl? beszállítókkal kötött megállapodást fogadja el.
Egy közoktatási intézmény csak egy beszállítóval köthet megállapodást. Tagintézmény önállóan nem köthet megállapodást.

 

Ha szeretnének újonnan jelentkezni vagy beszállítót váltani a 2011/2012-es Iskolagyümölcs Programba, akkor kérem, töltsék le az alábbi jelentkezési lapot és küldjék vissza a  e-mailben a info@iskola-alma.hu -ra, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Várjuk jelentkezését!

 


 

Last Updated on Wednesday, 23 May 2012 21:12